Αποστολή και πολιτική επιστροφών

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Το ‘Everything in art’ αποστέλλει στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς. Η αποστολή των προϊόντων εκτελείται με τους παρακάτω τρόπους:
Με το ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ)
Με εταιρείες ταχυμεταφορών (Κουριερ) με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Το κόστος αποστολή εξαρτάται από το βάρος, τις διαστάσεις και τον τελικό προορισμό και ανάλογα με το μεταφορικό μέσον.
Κατά την διαδικασία της παραγγελίας, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπολογίζει αυτόματα το κόστος αποστολή με βάση την τοποθεσία σας, πριν από την πληρωμή. (Στην σελίδα πληρωμής, εμφανίζεται ένα πλήκτρο «υπολογισμός κόστους αποστολής»)

Λάβετε υπόψη σας ότι στην περίπτωση που διαμένετε στο εξωτερικό, για το προϊόν που λαμβάνετε μπορεί να σας ζητηθεί να πληρώσετε έξοδα τελωνείου για εισαγωγή προϊόντος, από το αρμόδιο τελωνείο της χώρας που διαμένετε. Η παραγγελία σας θα αποσταλεί εντός 3 με 7 εργάσιμων ημερών (πέρα από το χρόνο που χρειάζεται για την προετοιμασία του, ο οποίος αναγράφεται σε κάθε σελίδα προϊόντος.) ανάλογα με την κατηγορία CRAFT η ART. (Τα έργα χειροτεχνίας αποστέλλονται συνήθως συντομότερα από τα έργα τέχνης)
Σε κάθε περίπτωση, αν χρειαστεί περισσότερος χρόνος, θα σας ενημερώσουμε τηλεφωνικά ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση: Όλα τα προιόντα μας είναι έργα τέχνης και είδη χειροτεχνίας, δηλαδή για τα περισσότερα, μοναδικά και χειροποίητα. Και για αυτόν τον λόγο δεν τα κρατάμε σε στοκ. Ο χρόνος προετοιμασίας αφορά τον χρόνο που χρειαζόμαστε για να το παραλάβουμε από τον καλλιτέχνη-δημιουργό.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Δικαίωμα υπαναχώρησης – επιστροφής προϊόντων

Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα (άρθρο 4§10 Ν.2251/1994) εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των Προϊόντων, εφόσον δεν έχει αποσυσκευάσει αυτά ή δεν τα έχει αναλώσει – φθείρει ή άλλως πώς, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να επιστρέψει τα Προϊόντα στην Πωλήτρια, αξιώνοντας την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής – χρεωστικής κάρτας, τοις μετρητοίς ή με παράδοση αξιογράφου, κατ’ απόλυτη επιλογή της Πωλήτριας.

Το δικαίωμα αυτό ασκείται πάντα εγγράφως, με έντυπη ή ηλεκτρονική επιστολή προς την Πωλήτρια που θα αποστέλλεται, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά τα προς επιστροφή Προϊόντα και η αιτία της επιστροφής, με απαραίτητη προϋπόθεση την αποστολή της επιστολής στην Πωλήτρια είτε (α) με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση contact@everythinginart.com με θέμα «Υπαναχώρηση άρθρο 4§10 Ν.2251/1994 », είτε (β) έντυπη επιστολή ως συνοδευτικό του προϊόντος, είτε (γ) με επίσκεψη στο Κατάστημα κατόπιν συνεννόησης με την Πωλήτρια και επί τόπου συμπλήρωση έντυπης επιστολής. (πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΦΟΡΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ)
Στην περίπτωση αυτή ο Αγοραστής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι θα λάβει αποζημίωση ίση με την αξία του προϊόντος που επιστρέφει ασκώντας το ως άνω δικαίωμά του, χωρίς τα μεταφορικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Πωλήτρια για να παραδώσει τα Προϊόντα (αν υφίστανται). Η επιστροφή των Προϊόντων θα γίνεται με έξοδα και επιμέλεια του Αγοραστή στις εγκαταστάσεις της Πωλήτριας, συνοδευόμενα από το σχετικό παραστατικό εκδόσεως της Πωλήτριας.
Η Πωλήτρια δικαιούται να μην παραλάβει τα προς επιστροφή λόγω υπαναχώρησης Προϊόντα, αν αυτά έχουν υποστεί φθορές και να μην επιστρέψει το αντίτιμο της αξίας τους στον Αγοραστή.
Η Πωλήτρια υποχρεούται, εφόσον κατά τα ανωτέρω παραλάβει τα επιστραφέντα Προϊόντα, να καταβάλει στον Αγοραστή την αξία τους τοις μετρητοίς, ή με παράδοση αξιογράφου, εντός το αργότερο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους.
Το δικαίωμα αυτό μπορεί ο Αγοραστής να το ασκήσει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή από την αποστολή της παραγγελίας, ακόμα και πριν του παραδοθούν τα προϊόντα, ή πριν καταβάλλει το αντίτιμο της αγοράς τους.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΦΟΡΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Προϊόντα με φθορές κατά την αποστολή

Ο Αγοραστής μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση ή επιστροφή προϊόντων που εσφαλμένα εστάλησαν σε σχέση με την παραγγελία του, ή προϊόντων που φέρουν ελαττώματα (φθορές, έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, κλπ), κεκαλυμμένα ή μη.
Τα Προϊόντα λογίζονται ως ελαττωματικά όταν δεν φέρουν τις συνομολογημένες ιδιότητες, έχουν φθορές, είναι μερικώς αναλωμένα, δεν έχουν στοιχεία προέλευσης (καλλιτέχνης – δημιουργός, πιστοποιητικό γνησιότητας, αν πρόκειται για μοναδικής ενσωμάτωσης) ή οδηγίες χρήσης, όπου αυτές κατά τη συνήθη πρακτική απαιτούνται.

Σε περίπτωση που εκ παραδρομής αποσταλούν Προϊόντα σε λανθασμένη ποσότητα από τη ζητηθείσα, τότε η Πωλήτρια αναλαμβάνει με δικά της έξοδα την αποκατάσταση του σφάλματος. Ο Αγοραστής σε περίπτωση που αποσταλούν μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί να καταβάλει το αναλογούν τίμημα εντός 7 ημερολογιακών ημερών και να αγοράσει τα προϊόντα ή να ζητήσει την επιστροφή τους με την επιμέλεια της Πωλήτριας.

Το παραπάνω δικαίωμα περί επιστροφής δεν εφαρμόζεται επί προϊόντων που αποτελούν κοσμήματα ή αξεσουάρ που φοριούνται και ως τέτοια κατά τη χρήση έρχονται σε επαφή με το ανθρώπινο δέρμα, εφόσον αποσυσκευαστούν, για λόγους προστασίας της υγείας κάθε επόμενου υποψήφιου αγοραστή. Στις περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας των προϊόντων γίνεται δεκτό και η συμφωνείται ρητά ότι η επισκόπηση των αγορασθέντων μέσα από διάφανο περιτύλιγμα είναι επαρκής για την οριστική ή μη αποδοχή τους και την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά  το άρθρο 4§10 Ν.2251/1994.

Για να πραγματοποιήσετε μια επιστροφή ελατωματικού προϊόντος, πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΦΟΡΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΦΟΡΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Αναφορά στην παράγραφο ΣΤ. Υπαναχώρηση – Επιστροφές – Ελαττωματικά Προϊόντα των γενικών όρων χρήσης

Υπαναχώρηση – Επιστροφές – Ελαττωματικά Προϊόντα

1. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα (άρθρο 4§10 Ν.2251/1994) εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των Προϊόντων, εφόσον δεν έχει αποσυσκευάσει αυτά ή δεν τα έχει αναλώσει – φθείρει ή άλλως πώς, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να επιστρέψει τα Προϊόντα στην Πωλήτρια, αξιώνοντας την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής – χρεωστικής κάρτας, τοις μετρητοίς ή με παράδοση αξιογράφου, κατ’ απόλυτη επιλογή της Πωλήτριας. Το δικαίωμα αυτό ασκείται πάντα εγγράφως, με έντυπη ή ηλεκτρονική επιστολή (πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΦΟΡΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ) προς την Πωλήτρια που θα αποστέλλεται, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά τα προς επιστροφή Προϊόντα και η αιτία της επιστροφής, με απαραίτητη προϋπόθεση την αποστολή της επιστολής στην Πωλήτρια είτε (α) με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση contact@everythinginart.com με θέμα «Υπαναχώρηση άρθρο 4§10 Ν.2251/1994 », είτε (β) έντυπη επιστολή ως συνοδευτικό του προϊόντος, είτε (γ) με επίσκεψη στο Κατάστημα κατόπιν συνεννόησης με την Πωλήτρια και επί τόπου συμπλήρωση έντυπης επιστολής.
2. Στην περίπτωση αυτή ο Αγοραστής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι θα λάβει αποζημίωση ίση με την αξία του προϊόντος που επιστρέφει ασκώντας το ως άνω δικαίωμά του, χωρίς τα μεταφορικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Πωλήτρια για να παραδώσει τα Προϊόντα (αν υφίστανται). Η επιστροφή των Προϊόντων θα γίνεται με έξοδα και επιμέλεια του Αγοραστή στις εγκαταστάσεις της Πωλήτριας, συνοδευόμενα από το σχετικό παραστατικό εκδόσεως της Πωλήτριας.
3. Η Πωλήτρια δικαιούται να μην παραλάβει τα προς επιστροφή λόγω υπαναχώρησης Προϊόντα, αν αυτά έχουν υποστεί φθορές και να μην επιστρέψει το αντίτιμο της αξίας τους στον Αγοραστή.
4. Η Πωλήτρια υποχρεούται, εφόσον κατά τα ανωτέρω παραλάβει τα επιστραφέντα Προϊόντα, να καταβάλει στον Αγοραστή την αξία τους τοις μετρητοίς, ή με παράδοση αξιογράφου, εντός το αργότερο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους.
5. Το δικαίωμα αυτό μπορεί ο Αγοραστής να το ασκήσει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή από την αποστολή της παραγγελίας, ακόμα και πριν του παραδοθούν τα προϊόντα, ή πριν καταβάλλει το αντίτιμο της αγοράς τους.
6. Αν ο Αγοραστής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την παράδοση των Προϊόντων, και εντός προθεσμίας 30 ημερών από την έγγραφη όχληση της Πωλήτριας προς τούτο δεν επακολουθήσει η επιτυχής κατά τα ανωτέρω επιστροφή τους στην Πωλήτρια, τότε συμφωνείται από τώρα ότι η πράξη αυτή συνιστά ανάκληση της δήλωσης άσκησης του δικαιώματος αυτού και οριστική αποδοχή των Προϊόντων.
7. Η άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος δεν περιορίζει τα δικαιώματα του Αγοραστή να ζητήσει την αντικατάσταση ή επιστροφή προϊόντων που εσφαλμένα εστάλησαν σε σχέση με την παραγγελία του, ή προϊόντων που φέρουν ελαττώματα (φθορές, έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, κλπ), κεκαλυμμένα ή μη.
8. Τα Προϊόντα λογίζονται ως ελαττωματικά όταν δεν φέρουν τις συνομολογημένες ιδιότητες, έχουν φθορές, είναι μερικώς αναλωμένα, δεν έχουν στοιχεία προέλευσης (καλλιτέχνης – δημιουργός, πιστοποιητικό γνησιότητας, αν πρόκειται για μοναδικής ενσωμάτωσης) ή οδηγίες χρήσης, όπου αυτές κατά τη συνήθη πρακτική απαιτούνται.
9. Δεν λογίζονται ως ελαττωματικά Προϊόντα που εκ παραδρομής παράγγειλε ο Αγοραστής, ούτε Προϊόντα που υπέστησαν φθορές κατά την αποσυσκευασία από τον Αγοραστή, και εν γένει από δικές του, υπαίτιες ή μη, πράξεις ή παραλήψεις.
10. Ο Αγοραστής δικαιούται να ζητήσει είτε την αντικατάσταση των Προϊόντων που είναι ελαττωματικά κατά αντικειμενική και δίκαιη κρίση, είτε τη μείωση τιμήματος αγοράς αναλογικά με τη βαρύτητα του ελαττώματος, είτε αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση ο Αγοραστής αποδέχεται και συμφωνεί ότι η ευθύνη της Πωλήτριας περιορίζεται μέχρι τη συνολική αξία των Προϊόντων και δεν εκτείνεται πέραν αυτής ούτε σε άλλες θετικές ζημίες που ο τελευταίος δύναται να επικαλεστεί ότι υπέστη εξαιτίας του ελαττώματος ή των ελαττωμάτων, ούτε σε αποθετική του ζημία, ούτε σε άλλες βλάβες (π.χ. ηθική).
11. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής αποσταλούν Προϊόντα σε λανθασμένη ποσότητα από τη ζητηθείσα, τότε η Πωλήτρια αναλαμβάνει με δικά της έξοδα την αποκατάσταση του σφάλματος. Ο Αγοραστής σε περίπτωση που αποσταλούν μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί να καταβάλει το αναλογούν τίμημα εντός 7 ημερολογιακών ημερών και να αγοράσει τα προϊόντα ή να ζητήσει την επιστροφή τους με την επιμέλεια της Πωλήτριας.
12. Σε κάθε περίπτωση ο Αγοραστής συμφωνεί ότι δεν δικαιούται, άλλως ρητά παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμα αποζημίωσης κατά της Πωλήτριας, η ευθύνη της οποίας περιορίζεται στην κατά τα ανωτέρω αποκατάσταση του ορθού των ποσοτήτων των Προϊόντων.
13. Η παρούσα παράγραφος και το παρόν δικαίωμα περί επιστροφής δεν εφαρμόζεται επί προϊόντων που αποτελούν κοσμήματα ή αξεσουάρ που φοριούνται και ως τέτοια κατά τη χρήση έρχονται σε επαφή με το ανθρώπινο δέρμα, εφόσον αποσυσκευαστούν, για λόγους προστασίας της υγείας κάθε επόμενου υποψήφιου αγοραστή. Στις περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας των προϊόντων γίνεται δεκτό και η συμφωνείται ρητά ότι η επισκόπηση των αγορασθέντων μέσα από διάφανο περιτύλιγμα είναι επαρκής για την οριστική ή μη αποδοχή τους και την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά το άρθρο 4§10 Ν.2251/1994.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την φόρμα υπαναχώρησης